Univerzitné exkurzie

CK Intour vypracúva odborné a expertné exkurzie so špecifickým ako aj všeobecným zameraním pre Univerzity na celom Slovensku.

Ponúkame exkurzie prírodovedného, technického ako aj humanitného zamerania. S obľubou naše služby využívajú aj fakulty, ktoré poskytujú štúdium umeleckého zamerania.

Exkurzie sú interným majetkom CK Intour a preto nie sú verejne dostupné. Prosím kontaktujte nás telefonicky alebo emailom. Do predmetu napíšte názov Fakulty (napr. Lekárska Fakulta).

Portfóliom Vám prídeme radi prezentovať osobne, prípadne Vám materiály poskytneme elektronicky.

 

Neboli nájdené žiadne produkty zodpovedajúce vášmu výberu.